Mesec: april 2014

Zakon o socijalnom preduzetništvu – nužnost ili mit?

2314804534b506593da2fc374369944_orig

Nužnost zakonodavnog okvira nameće se bez obzira o kojoj oblasti u društvenoj sferi govorimo – bilo da je reč o javnom ili privatnom poslovanju, obrazovnim institucijama ili socijalnoj zaštiti. Da bi nešto moglo da funkcioniše i razvija se u pravom smeru neophodno je da bude regulisano određenim pravnim aktom. Kada govorimo o socijalnom preduze-tništvu, pogotovu u našoj zemlji gde je taj koncept još uvek svež i neshvatljiv mnogima, zakon je još neophodniji. Međutim, na ovom polju se i dalje situacija ne menja. Trenutni pravni akti koji su najpribližniji zakonu o socijalnom preduzetništvu jesu ‚‚Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom„ i ‚‚Nacrt zakona o zadrugama„. (više…)

Advertisements

Socijalno preduzetništvo – evropska potreba ili budućnost?

Piše: Nataša Krstić, stručnjak za komunikacije, marketing i DOP

381781624_640

Rastući interes za socijalnim preduzećima koji se javlja u poslednje vreme, uslovljen je prepoznavanjem njihovih kapaciteta da se izbore sa ekonomskim i društvenim problemima koje javni i poslovni sektor nisu u stanju da reše.U Evropi trenutno postoji preko 40 različitih oblika udruživanja u oblasti socijalne ekonomije, sa inovativnim pristupima ka rešavanju problema u oblasti pružanjadruštvenih usluga – obrazovanja, zdravstva, zaštite životne sredine, stanovanja. (više…)

Coworking

Produktivnost i saradnja

Početak coworking pokreta vezuje se za programera Brad Neuberg-a, koji je 2005. godine dao otkaz u firmi u kojoj je radio, u potrazi za slobodnijom karijerom. S obzirom da mu je nedostajao rad sa kolegama, pokreće prvi coworking prostor Spiral Muse, koji ujedno predstavlja i novi način poslovanja u svetu. Iako je Spiral Muse kratko trajao, ideja o coworkingu se munjevito raširila i do danas je nastalo više od 1000 coworking zajednica i prostora. Coworking svakodnevno dobija na popularnosti širom sveta i privlači sve veći broj ljudi. (više…)

Primer dobre socijalno preduzetničke prakse – Toms shoes

omv-head-banner-2014 Kako socijalno preduzetništvo kao biznis može da napreduje i da se razvija u kontinuitetu najbolje pokazuje primer svetski poznatog brenda Toms shoes. Osnivač ove kompanije je Blejk Majcoski (Blake Mycoskie) ujedno i poznati filantrop i socijalni preduzetnik. Toms shoes počinje sa radom 2006. godine nakon Majcoskijeve posete Argentini. (više…)

Šta je socijalno preduzetništvo?

Socijalno preduzetništvo je koncept koji je relativno mlad u ekonomskoj terminologiji. Nastaje krajem 70ih godina dvadesetog veka kao odgovor na nezadovoljene potrebe na polju integracije posla i ličnih usluga. Smanjenje poverenja u državu kao ekonomskog aktera i kriza države blagostanja, dovodi do razvoja ideje socijalnog preduzetništva. Ona nastaje sa ciljem da olakša težak položaj pripadnika marginalizovanih i socijalno ranjivih grupa. (više…)